נגישות בממשק
הכיתה הווירטואלית

סקירה כללית
בממשק הכיתה הווירטואלית הושם דגש על הנגשה למשתמשים בעלי לקויות הקשורות בליקויי ראייה, שמיעה, ומוטוריקה. הממשק תואם הנחיות ניגודיות הצבעים של WCAG 2.0 לכל האלמנטים הוויזואליים, בנוסף לעיצוב אסתטי ונעים. וכולל גם תמיכה במקלדת, וקוראי מסך,

עיצוב הממשק מתמודד עם נגישות לאינטרנט במספר תכונות נגישות עיקריות:
• סדר כרטיסיות
• ניגודי צבע
• סמנטיקה
• גודל גופן
• כתוביות

סדר כרטיסיות – מיקוד
כאשר משתמש לוחץ על מקש הטאב ממשק הכיתה הווירטואלית מיישם מעבר בין אלמנטים ברצף הגיוני ופשוט. דרך כל האלמנטים הניתנים לאינטראקציה בדף.
ממשק הכיתה הווירטואלית מוסיף גבול דק לאלמנט שבפוקוס כמזהה חזותי.

דוגמה לסדר הכרטיסיות של הממשק הנוכחי:

ניגודי צבע

ממשק הכיתה הווירטואלית מבטיח כי כל העיצובים החזותיים עומדים ביחס המומלץ של ניגודיות צבע עבור טקסט לפי תקני WCAG 2.0 AA.
פלטת צבעים מיישמת ניגודיות מקסימלית, ומעניקה את הניגודיות המתאימה בין התוכן לרקע
למי שחווה ליקויי ראייה, ליקויי צבע, או טשטוש ראייה.

הצבעים המיושמים כעת:

כחול – כפתורי פעולה צבעוניים.
אדום – סגירת שמע, אינדיקטורים והתראות שגיאה.
ירוק – מחוון שמע, התראת הצלחה, סימני ביקורת.
כתום – התראות אזהרה.
כחול כהה – כותרות.
אפור – צבע טיפוגרפי בסיס.

סמנטיקה

כדי לספק גישה לקוראי המסכים ממשק הכיתה הווירטואלית משתמש ב: WAI-ARIA
(Web Accessibility Initiative – Accessible Rich Internet Applications)
במיוחד עבור קורא המסך החינמי הנפוץ NVDA. קימת תאימות גם לשאר קוראי מסך בתשלום.

רשימה תכונות aria הנפוצות בממשק:
aria-role, aria-label, aria-labelledby, aria-describedby, aria-hidden, aria-live, aria-expanded, aria-haspopup

גודל גופן

המשתמש יכול לקבוע את גודל הגופן בממשק ובחלון הצ’אט.

כתוביות בשידור חי

בממשק הכיתה הווירטואלית מטמעת טכנולוגית זיהוי דיבור, ותמלול קולי, המאפשרת יצירה אוטומטית של כתוביות.
ניתן גם לבחור בין 20 שפות שונות לממשק ולכתוביות, לפי שפת המתמלל.