כיתה וירטואלית
שנוצרה עבור מורים.

 ממשק עברי קל להפעלה.
 ללא התקנת אפליקציה.

 הקלטה ואחסון בענן.
 דוחות פעילות.
 באישור משרד החינוך

 שיתוף מסך

 סקרים
  מחברת
 הקבצות
 כתוביות

 לוח

  ממשק עברי
 הקלטה

  הגרלה
  אורחים

  דוחות

  צ'אט

 הצבעה

 סרטונים

 מצגות