הכיתה שתגרום לך לאהוב להדריך אונליין

 כניסה ממחשב וטלפון ללא התקנה. 
 עד 250 משתתפים במפגש.
 דף כניסה מעוצב בקישור קבוע.

 שידור בטכנולוגית WebRTC.
 שידור משרתים בישראל.

 

שתף את המסך שלך.
 הצבעה וסמני הבעה.
 ערוך סקרים, ופרסם תוצאות. 
 מחברת הערות משותפת.
 הצג סרטי YouTube או Vimeo.
 פצל כיתה לחדרי דיון.
 הוסף כתוביות ותרגום.
 אשר כניסה לאורחים.
 הצג מסמכים. ובצע זום, והזזה. 
 צייר וכתוב על המצגת.

 שלוט במיקרופונים, ובמצלמות.
 ממשק עברי + 10 שפות לבחירה.
 צ'אט פרטי או ציבורי.
 הקלט בענן, לצפייה בדפדפן.
תצוגת מסך מלא.
 תואם לקוראי מסך.